เซิร์ฟ คอมพิวเตอร์ เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจร โดยมุ่งเน้นการเป็น Tech Solution Provider ที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบและพัฒนาระบบไอทีที่ดีที่สุดให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ทั้งด้านคอมพิวเตอร์ เครือข่าย และเทคโนโลยีอื่นๆ

จุดเด่นของบริษัทคือการให้บริการตามมาตรฐาน ITIL (Information Technology Infrastructure Library) ซึ่งเป็นกรอบการทำงานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลสำหรับการบริหารจัดการงานด้านไอทีอย่างมืออาชีพ

ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ เซิร์ฟ คอมพิวเตอร์ จึงสามารถมอบบริการที่มีคุณภาพและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจของลูกค้าให้ประสบความสำเร็จบนเส้นทางสู่ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

Serv Computer is a comprehensive information technology service provider, focused on being a Tech Solution Provider with expertise in designing and developing superior IT systems that precisely meet clients' needs across computers, networks, and other technologies.

A key strength of the company is delivering services adhering to the ITIL (Information Technology Infrastructure Library) standards, a globally recognized framework for professional IT service management.

With extensive experience and deep expertise, Serv Computer can offer high-quality services that comprehensively address clients' requirements, driving their businesses towards excellence in information technology on the path to success.เราคือตัวแทนจำหน่าย คอมพิวเตอร์ชั้นนำ มีสินค้าเทคโนโลยี Brand ต่างๆ มากมาย รวมถึงการรับประกันแบบ Onsite Service (ให้บริการถึงสถานที่) ตาม SLA (Service Level Agreement) เงื่อนไขการให้บริการที่ลูกค้าต้องการ รวมถึงงานบริการ ออกแบบและติดตั้งระบบเทคโนโลยี ด้านต่างๆ

เราให้บริการอะไรบ้าง 
 
  • บริการด้าน Computer Service, Maintenance Agreement (MA) 
  • บริการด้าน Network System (LAN, Wireless) , Fiber Optic, PON System
  • บริการด้าน Service IT Outsourcing and IT Man Power Services 
  • บริการ ติดตั้งระบบความปลอภัย กล้องวงจรปิด, Access Control, Firewall   
  • บริการติดตั้งระบบ Enterprise System เช่น Server, Storage (NAS, SAN)
  • บริการติดตั้งระบบสื่อสาร PABX ตู้สาขาโทรศัพท์, Video Conference
  • บริการด้าน Software Development, Web Design, ERP, RPA Service Providers (Robotic Process Automation), AI ปัญญาประดิษฐ์ 
 
 
 
 
ผลงานบริการออกแบบและติดตั้งบางส่วนของเรา