บริษัท เซิร์ฟ คอมพิวเตอร์ เราเป็นบริษัทให้บริการทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี (IT ONE STOP SERVICES) ด้วยความเป็นมืออาชีพในด้านการให้บริการที่มีรูปแบบการให้บริการตามมาตรฐานแบบสากล (ITIL) เพื่อเป็นแนวทางสู่ความเป็นเลิศในงานด้านการให้บริการ

Our Mission
“The Leader of Information Technology and Computer Service Provider”

สินค้าและการให้บริการ (Our Product and Service)
บริษัท เซิร์ฟ คอมพิวเตอร์ ได้แบ่งลูกค้าเป็น 4 กลุ่มเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าให้ได้รับการบริการอย่างมีประสิทธิภาพมากสุดดังนี้
1. กลุ่มลูกค้าทั่วไป (Consumer Customer)
2. กลุ่มลูกค้าองค์กร บริษัท (Commercial Customer)
3. กลุ่มลูกค้าโรงแรม, อพาร์ทเมนต์ (Hotel, Apartment Customer)
4. กลุ่มลูกค้าสถาบันการศึกษา (Education Customer)

 
เราคือตัวแทนจำหน่าย คอมพิวเตอร์ชั้นนำ มีสินค้าเทคโนโลยี Brand ต่างๆ มากมาย รวมถึงการรับประกันแบบ Onsite Service (ให้บริการถึงสถานที่) ตาม SLA (Service Level Agreement) เงื่อนไขการให้บริการที่ลูกค้าต้องการ รวมถึงงานบริการ ออกแบบและติดตั้งระบบเทคโนโลยี ด้านต่างๆ
เราให้บริการอะไรบ้าง 
 
  • บริการด้าน Computer Service, Maintenance Agreement (MA) 
  • บริการด้าน Network System (LAN, Wireless) , Fiber Optic
  • บริการด้าน Service IT Outsourcing and IT Man Power Services 
  • บริการ ติดตั้งระบบความปลอภัย กล้องวงจรปิด, Access Control, Firewall   
  • บริการติดตั้งระบบ Enterprise System เช่น Server, Storage (NAS, SAN)
  • บริการติดตั้งระบบสาร PABX ตู้สาขาโทรศัพท์, Video Conference
  • บริการด้าน Software Development, Web Design 
 ผลงานบริการออกแบบและติดตั้งบางส่วนของเรา