บริษัท เซิร์ฟ คอมพิวเตอร์ เราเป็นบริษัทให้บริการทางด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีและผู้ให้บริการทางด้าน Robotic Process Automation (Tech Solution and RPA Service Providers) AI ปัญญาประดิษฐ์ ด้วยความเป็นมืออาชีพในด้านการให้บริการตามมาตรฐานแบบสากล (ITIL) เพื่อเป็นแนวทางสู่ความเป็นเลิศในงานด้านการให้บริการ


เราคือตัวแทนจำหน่าย คอมพิวเตอร์ชั้นนำ มีสินค้าเทคโนโลยี Brand ต่างๆ มากมาย รวมถึงการรับประกันแบบ Onsite Service (ให้บริการถึงสถานที่) ตาม SLA (Service Level Agreement) เงื่อนไขการให้บริการที่ลูกค้าต้องการ รวมถึงงานบริการ ออกแบบและติดตั้งระบบเทคโนโลยี ด้านต่างๆ

เราให้บริการอะไรบ้าง 
 
  • บริการด้าน Computer Service, Maintenance Agreement (MA) 
  • บริการด้าน Network System (LAN, Wireless) , Fiber Optic
  • บริการด้าน Service IT Outsourcing and IT Man Power Services 
  • บริการ ติดตั้งระบบความปลอภัย กล้องวงจรปิด, Access Control, Firewall   
  • บริการติดตั้งระบบ Enterprise System เช่น Server, Storage (NAS, SAN)
  • บริการติดตั้งระบบสาร PABX ตู้สาขาโทรศัพท์, Video Conference
  • บริการด้าน Software Development, Web Design, ERP, RPA Service Providers (Robotic Process Automation), AI ปัญญาประดิษฐ์ 
 
 
 
 
ผลงานบริการออกแบบและติดตั้งบางส่วนของเรา