รวม 5 อาชีพด้าน AI รายได้ดีในปี 2024

Last updated: 30 มี.ค. 2567  |  320 จำนวนผู้เข้าชม  | 

รวม 5 อาชีพด้าน AI รายได้ดีในปี 2024

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ​หรือ AI ได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันอย่างเห็นได้ชัด เช่นเดียวกันกับอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่ได้นำ AI มาช่วยในการทำงานมากยิ่งขึ้น แม้ว่าผู้คนอาจจะกังวลว่า AI จะเข้ามาแทนที่มนุษย์ หรือแย่งงานของพวกเขาไป แต่ในอีกแง่มุมหนึ่ง AI ได้กลายเป็นเครื่องมือที่ผู้คนสามารถใช้ประโยชน์สร้างการเติบโตในอาชีพการงานได้ เพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ด้วยความล้ำหน้า และความเติบโตของเทคโนโลยี AI ที่ได้เข้ามาแทรกซึมอุตสาหกรรมต่าง ๆ แทบทุกวงการ ทำให้ในปี 2024 ความต้องการด้านทักษะ AI นั้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากบริษัทต่าง ๆ ในทุกอุตสาหกรรมต่างกำลังมองหาผู้มีความรู้ และความสามารถด้านการพัฒนา AI เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ หรือโซลูชัน AI ใหม่ ๆ ให้ตอบโจทย์ความต้องการในปัจจุบัน

ในวันนี้ AIGEN จะเพื่อน ๆ ไปรู้จักกับ 5 อาชีพด้าน AI ที่น่าจับตามองในปี 2024 ที่มาแรง เป็นที่ต้องการของตลาด และมีผลตอบแทนที่ยอดเยี่ยม!

1.Machine Learning Engineer
รายได้เฉลี่ยใน Entry Level : 30,000 – 40,000 บาท

รายได้เฉลี่ยใน Senior  Level : 120,000  บาท
ขึ้นอยู่กับทักษะ ความสามารถและประสบการณ์ของผู้สมัคร สายอาชีพ และโครงสร้างเงินเดือนของแต่ละบริษัทฯ

Machine Learning Engineer หรือนักพัฒนา AI ที่มีบทบาทสำคัญในการออกแบบ พัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพโมเดล Machine Learning และอัลกอริทึมให้มีความฉลาด โดย Machine Learning Engineer จะทำงานร่วมกับ Data Scientist,  Software Engineer หรือผู้ดูแลโครงสร้างโมเดลเพื่อพัฒนาโซลูชัน AI ที่มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์การทำงานขององค์กร

สำหรับตำแหน่ง Machine Learning Engineer จำเป็นต้องสอนให้โมเดล AI เรียนรู้ได้อย่างแม่นยำ เพื่อตอบโจทย์การทำงานขององค์กร เป็นอาชีพที่น่าตื่นเต้นและท้าทายสำหรับคนที่มีกลยุทธ์ในการเขียนโค้ด ชอบมองภาพรวม และชอบที่จะมองผลลัพธ์จากงานแบบเรียลไทม์

2.Data Engineer

รายได้เฉลี่ยใน Entry Level : 30,000 – 60,000   บาท
รายได้เฉลี่ยใน Senior  Level : 80,000 – 150,000 บาท 
ขึ้นอยู่กับทักษะ ความสามารถและประสบการณ์ของผู้สมัคร สายอาชีพ และโครงสร้างเงินเดือนของแต่ละบริษัทฯ

การจัดโครงสร้าง และระเบียบข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนา AI ดังนั้น Data Engineer หรือวิศวกรข้อมูลจึงมีบทบาทสำคัญในการสร้างระบบข้อมูลเพื่อให้องค์กรสามารถจัดเก็บ และเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้อย่างสะดวก รวมถึงช่วยให้ AI และระบบ Machine Learning สามารถประมวลผลข้อมูลด้วยวิธีที่ถูกต้อง

เป้าหมายของ Data Engineer คือการทำให้ข้อมูลสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้น เพื่อให้องค์กรสามารถนำข้อมูลที่ได้มาใช้วิเคราะห์เป็น insight  หรือข้อมูลเชิงลึกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของธุรกิจ ทำให้ Data Engineer จำเป็นต้องมีทักษะการนำเสนอข้อมูล โดยสามารถอธิบายข้อมูลที่ซับซ้อนให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าถึงได้ และเข้าใจได้ง่าย

3.Data Scientist

รายได้เฉลี่ยใน Entry Level : 30,000 – 60,000   บาท
รายได้เฉลี่ยใน Senior  Level : 80,000 – 150,000 บาท
ขึ้นอยู่กับทักษะ ความสามารถและประสบการณ์ของผู้สมัคร สายอาชีพ และโครงสร้างเงินเดือนของแต่ละบริษัทฯ

Data Scientist หรือนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล เป็นผู้อยู่เบื้องหลังการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลภายในองค์กร หน้าที่ของ Data Scientist ไม่เพียงแต่ระบุคำถามสำคัญที่ควรถามเท่านั้น แต่ยังกำหนดกลยุทธ์ในการตอบคำถามโดยใช้ข้อมูลอีกด้วย

Data Scientist เป็นผู้มีทักษะ และความรู้ด้านคณิตศาสตร์ การคำนวณ สถิติ การเขียนโปรแกรม ความรู้เกี่ยวกับ Machine Learning ฯลฯ รวมถึงความรู้ด้านธุรกิจ และการตลาด เพื่อใช้ในการสร้างสมมติฐานเพื่อพัฒนาโซลูชัน หรือผลิตภัณฑ์ขององค์กร กล่าวสั้น ๆ ก็คือ Data Scientist มีบทบาทในการช่วยให้ธุรกิจต่างๆ ตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลในยุคทำงานแบบ Data-Driven

4.Robotics Scientist

รายได้เฉลี่ย : 50,000 – 150,000  บาท (ข้อมูลจาก Salary explorer)
ขึ้นอยู่กับทักษะ ความสามารถและประสบการณ์ของผู้สมัคร สายอาชีพ และโครงสร้างเงินเดือนของแต่ละบริษัทฯ

อีกหนึ่งอาชีพที่นำ AI จะไปประยุกต์ใช้ในเชิงปฏิบัติอย่างเห็นได้ชัดนั่นก็คือ Robotics Scientist หรือ Robotics Engineer วิศวกรนักพัฒนาหุ่นยนต์ที่มีหน้าที่ออกแบบ สร้าง และพัฒนาโปรแกรมหุ่นยนต์ โดยผสมผสานองค์ประกอบของวิศวกรรมเครื่องกล และวิศวกรรมไฟฟ้าเข้ากับวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อให้หุ่นยนต์สามารถทำงานได้แบบอัตโนมัติตามความต้องการของอุตสาหกรรม และธุรกิจต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านยานยนต์ การแพทย์ การให้บริการ ฯลฯ เป็นต้น

ด้วยความล้ำหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ไม่แน่ว่าในอนาคต Robotics Scientist หรือ Robotics Engineer อาจจะสามารถสร้างระบบหุ่นยนต์ที่มีลักษณะเหมือนมนุษย์ ที่สามารถรับรู้ ให้เหตุผล และทำหน้าที่เหมือนกับเราในโลกแห่งความเป็นจริงได้ เพื่อให้มนุษย์สามารถทำสิ่งต่าง ๆ ได้ง่ายดาย รวดเร็ว และประหยัดทรัพยากรมากยิ่งขึ้น

5.AI Quality Assurance Engineer

รายได้เฉลี่ย : 25,000 – 50,000  บาท (ข้อมูลจาก Jobdb)
ขึ้นอยู่กับทักษะ ความสามารถและประสบการณ์ของผู้สมัคร สายอาชีพ และโครงสร้างเงินเดือนของแต่ละบริษัทฯ

AI Quality Assurance Engineer เป็นผู้ที่มีบทบาทในการตรวจสอบความแม่นยำของการทำงานโมเดล AI  หรือความถูกต้องด้าน Technical ของระบบซอฟต์แวร์ต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ออกแบบ และดำเนินการทดสอบเพื่อแก้ไขจุดบกพร่องของการทำงานของโมเดล AI และอัลกอริทึม

โดย AI Quality Assurance Engineer จะทำงานร่วมกับ Data engineer, Software Engineer รวมถึงแผนกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าการทำงานของระบบ AI ที่พัฒนาอยู่จะสามารถทำงานได้อย่างราบรื่น และแม่นยำ  เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ หรือโซลูชันที่ตอบโจทย์ตามความต้องการขององค์กร หรือความต้องการของลูกค้า

เทคโนโลยี AI ได้กลายมาเป็นหนึ่งในตัวแปรแห่งอนาคตที่จะช่วยให้ชีวิตของเราง่ายขึ้น รวมถึงยังมอบโอกาสทางด้านอาชีพใหม่ ๆ ที่น่าตื่นเต้นและท้าทายให้กับหลาย ๆ คน AIGEN หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆ  ที่สนใจอยากทำงานด้านเทคโนโลยี AI และ Machine learning โดยเฉพาะ


ขอขอบคุณข้อมูลจาก

                            5 อาชีพด้าน AI รายได้ดี และเป็นที่ต้องการในปี 2024 (aigencorp.com)
                            ml-job , forbes , techopedia , nasdaq , hireability

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้